INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Bytové družstvo Weberova, IČ: 25446932 Sídlem: Weberova 1530/6, 405 02, Děčín

čerpá finanční podporu EU z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program, SPECIFICKÝ CÍL 2.5

Název projektu: Oprava a modernizace panelového bytového domu Weberova 1528/2 - 1531/8, Děčín

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001658

termín ukončení projektu: 31.8. 2017

Popis projektu: Komplexní oprava objektu, zateplení obvodového pláště a dále statické zajištění obvodového pláště vč. demontáže stávajících obkladů štítů, oprava lodžií, oprava navazujících konstrukcí, oprava vnitřních konstrukcí s cílem dosažení energetických úspor, zlepšení kvality bydlení a prodloužení životnosti bytového domu.

Cíle projektu: Kromě vlastního zateplení objektu, které zajistí významné energetické úspory a změnu klasifikace třídy energetické náročnosti z třídy D na C u 72 bytových jednotek, bude provedeno statické zajištění obvodových průčelních panelů a odstranění nejzávažnějších vad obvodového pláště. Odstranění vad a poruch povede ke zvýšení bezpečnosti obyvatel objektu.

  • Úprava vnitřních konstrukcí
  • Oprava a zateplení obvodových stěn s povrchovou úpravou.
  • Oprava lodžií.