test

Rekonstrukce rozvaděčů

Poslední částí plánovaných rekonstrukcí pro rok 2014 byla výmena / rekonstrukce rozvaděčových skříní na patrech, kompletní výměna kabelů NN, zvonkových tlačítek a osvětlení podlaží.

Tato akce však z důvodu potřeby obezdít stávající rozvaděče (dle předposů PO) nás bohužel také donutila potřebě výměny stávajících hydrantových skříní za menší, které obezdění umožňují. Celá realizace zadání se tedy posunula a začínat se bude hned po novém roce.

Co tedy od rekonstrukce očekávat? nové rozvaděčové skříně (světlé barvy) nové tlačítka zvonku na patrech osvětlení poschodí bude řízeno pohybovými senzory nová světla na poschodích nová venkovní světla u předních vchodů řízená senzory nové menší hydrantové skříně

Mimo jiné také : nové ukazatele úklidu na patrech oprava - světelných okruhů společných prostor (sklepy, kolárny, kočárkárny)

Již stanovené termíny rekonstrukce rozděleny do etap : (termíny jsou orientační!)

I. etapa (vchod č.2) - zahájení elektro prací dne 12.1. 2015, ukončení elektro prací do 25.1. 2015. - zahájení stavebních prací dne 26.1. 2015, ukončení stavebních prací do 8.2. 2015.

II. etapa (vchod č.4) - zahájení elektro prací dne 26.01. 2015, ukončení elektro prací do 8.2. 2015. - zahájení stavebních prací dne 9.2. 2015, ukončení stavebních prací do 22.02. 2015.

III. etapa (vchod č.6) - zahájení elektro prací dne 9.2. 2015, ukončení elektro prací do 22.2. 2015. - zahájení stavebních prací dne 23.02. 2015, ukončení stavebních prací 15.03. 2015.

IV. etapa (vchod č.8) - zahájení elektro prací dne 23.02. 2015, ukončení elektro prací do 8.3. 2015. - zahájení stavebních prací dne 9.3. 2015, ukončení stavebních prací 22.3. 2015.

V součastné době si firma 3B Elektro vede velice dobře a je s pracemi oproti původně udávaným termínům napřed. První vchod, kterého se rekonstrukce týka je 1528/2. Nyní jsou zde již funkční senzory osvětlení každého podlaží a přízemí.Stavební firma zde již také zahájila zednické práce (obezdívaní stávajících rozvaděčů).

Dále bude následovat osazení protipožárními dvířky, úprava rozvodů domovních zvonků, finální práce stavebních prací a osazení tlačítkové lišty zvonků. V plánu je také výměna starých hydrantových skříní, protože na mnoha místech byly usazeny špatně a pro obedívací práce je tato pozice nevyhovující. Hasicí přístroje umístěné do tété chvíle v hydrantové skříni budou umístěny buďto pod hydrantovou skříní nebo po levé straně rozvaděče. Vše se bude řešit dle vzhledu po osazeni hydrantové skříně. Pomalu ale jiste finišující práce ve vchodě č. 2.

Jak to bude s ukazatelem uklidu? Bylo rozhodnuto, že na nové skříně rozvaděčů nebudou umísťovány žádné jiné polepy, než jaké tam patří. Tj. tak zvané ukazatelé úklidu, které mělo každé patro jiné se designově sjednotí a budou umístěny na na levé straně dozvaděčů.