test

Nové podlahy ve sklepích

V pondělí 18.3. byly dokončeny práce ve sklepních prostorách, kde jsme nechávali začistit stropy v místech průchodu stoupaček (voda, odpady, plyn) do bytů, vyměnit poškozené litinové odpadní zakončení, ale hlavně jsme nechali provést opravu podlah u sklepních kójí, v sušárnách, v kotelnách a za výtahy.

Výsledkem je krásná a udržovatelná podlaha v těchto prostorách a zase zlepšení komfortu obyvatel domu i v těchto částech panelového domu. Práce samozřejmě, jako vždy, neprobíhaly úplně bez komplikací. Litinové odpadní svody byly napojeny většinou až pod cca půl metrem kvalitního betonu, a tak celkové práce nabraly zpoždění. To byl ale snad jediný problém, který během prací nastal. Vše ostatní šlo jako po másle.

Po zhodnocení výsledku prací bychom rádi s podlahami ještě pokračovali dále, a to v kolárnách, které nebyly předmětem zakázky, jelikož během prací by nebylo kam jinam kola uložit.

Děkujeme tedy, že jste vydrželi hluk, prašnost a zápach, který doprovázel tuto akci.