test

Vosy v satelitním držáku

Rád bych Vás upozornil na výskyt vosích hnízd v satelitních držácích, které jsou montovány na jižní straně našeho panelového domu. Tyto držáky mají ve svém čele otvor, který zde je od výroby a našli si v něm pro svá hnízda útočiště vosy.  Proto dbejte zvýšené pozornosti, pokud se rozhodnete vosy v držáku likvidovat.
Doporučeným řešením kromě vyhubení je také přelepení otvoru hliníkovou páskou. Předejdeme tím vzniku větších hnízd v zateplení.