test

Nekrmte ptactvo kolem domu

Žádáme tímto všechny obyvatele našeho panelového domu, nekrmte ptactvo na parapetech, balkónech a v blízkosti domu. Touto činností dochází k vyššímu výskytu ptactva v blízkosti domu a hlavně k „Poškozování a znečišťování zateplené fasády domu!“.

Problémy tak jsou způsobovány například strakapoudem, který do polystyrenu vyklovává díry (bohužel už náš příklad), nebo jiřičkami a vlaštovkami, které znečišťují zejména okolí oken nebo stěny pod stropem lodžií a balkónů.

Protože zateplení domu stálo nemalé finanční prostředky, žádáme vás, nekrmte ptactvo v okolí domu!

Pravidla a instrukce k užívání modernizovaných částí domu naleznete zde.