test

Změna účtu pro platby nájmů

Žádáme Vás, abyste platby nájemného a služeb posílali na nový účet č. 101870662/2250.
Tuto změnu můžete na trvalých příkazech provést okamžitě, avšak nejdéle do 31. 8. 2019.

Ti z Vás, kteří mají u tohoto oznámení připojen aktuální předpis nájemného, posílají chybnou částku. Tímto Vás žádám, abyste částku na trvalém příkazu změnili dle připojeného aktuálního předpisu nájemného.