test

Zahájení topné sezóny

Na žádost obyvatel našeho domu, převážně z okrajových a spodních bytů byla letošní topná sezóna zahájena o pár dní dříve, než dosáhly průměrné teploty tří po sobě jdoucích dní hodnoty pod 13°C (vyhláška 194/2007 Sb.). Ve výše uvedených bytech se pohybovaly teploty kolem 20°C oproti bytům 1+1, které jsou celé situovány směrem na jih a bytům, které nejsou okrajové.