test

Topná sezóna 2018-2019

Letošní topná sezóna nám opět ukázala, že rozhodnutí přejít na vlastní zdroj tepla se vyplatil. Tepelná čerpadla firmy ACOND, která máme instalována, se postarala o levné teplo a ohřev TUV v našich domovech. Letos během zimy ještě probíhaly drobné úpravy ve všech strojovnách, kde bylo třeba doladit detaily a také řešit přenos vibrací u TČ2 a TČ3. Všechny tyto drobnosti firma ACOND nakonec úspěšně odstranila. Během letošního pravidelného servisu byla ještě přislíbena kontrola TČ1 pro možnost výskytu stejného problému jako u TČ2 a TČ3.

Ukázalo se také, že provedené čištění topné soustavy, které proběhlo na přelomu léta a podzimu mělo také něco do sebe. Radiátory a rozvody topné soustavy byly zbaveny nánosů a usazenin a řádně vypláchnuty. Následně se topná soustava napustila vodou obsahující směs, která zabraňuje vzniku a nánosu dalších usazenin. Konečná kontrola, kterou jsem provedl během zimy na vybraných radiátorech pomocí termo kamery byla důkazem, že čištění bylo účelné.

Na závěr několik zajímavých čísel. Před zateplením a při vytápění z CZT byly průměrné náklady na 1 m2 vytápěné plochy 260 Kč, v sezóně 2018 to bylo pouze 62 Kč.

Teplo si ve vlastní kotelně vyrobíme o cca 60% levněji, čímž jsme za jeden a půl roku ušetřili přibližně 720 tis. korun.