test

Čištění topné soustavy

Topná soustava v našem panelovém domě se dříve nikdy nečistila. Proto bylo na schůzi představenstva rozhodnuto, že se tato akce provede. Na členské schůzi 5. 6. 2018 jsem vás o této plánované akci informoval a nyní ještě jednou zde pro připomenutí uvedu situaci a důvod potřeby čištění.

Rozvody tepelné soustavy jsou permanentně zanášeny vlivem nečistot obsažených v teplé vodě. Ty se do systému dostávají přirozeným rozpadem rozvodů, mazivy atd. Tyto nečistoty pak vytváří pevné nánosy jak v rozvodech, tak především na stěnách topných těles, působí jako izolanty, způsobují zvýšený odpor při přestupu tepla a snižují vyzařování tepla z radiátorů. V extrémním případě pak topné těleso topí jen v samotném jeho centru a okraje zůstávají chladné.

Chemickým vyčištěním tak dochází k zásadnímu zlepšení tepelného komfortu v jednotlivých bytech a obecně ke snížení spotřeby tepelné energie. Při chemickém čištění je tlakové zařízení napojeno na rozvody v suterénu domu a při jeho procesu čištění nedochází k žádnému viditelnému zásahu do bytů.

Jediné co je zapotřebí a to je velice důležité, je mít v době čištění všechny termoventily (ventily na topení) otevřené naplno nebo klidně sundané. Pokud tomu tak nebude, nemusí se k vám čistící tekutina dostat.

O přesném termínu čištění budete včas informováni.