test

Nové poštovní schránky

Od pátku 9. března budou domovníci jednotlivých vchodů roznášet obyvatelům domu klíčky od nových poštovních schránek.

Postup bude následující: Oproti podpisu Vám budou vydány nové klíčky (1 + počet navíc objednaných).

Domovníkovi odevzdejte klíčky původní, aby mohla být schránka demontována. V případě, že jste si ji pořizovali schránku novou, proveďte její demontáž sami.

Domovník Vás bude informovat o zákazu lepení různých samolepek na poštovní schránku. Nově budou ještě instalovány boxy na letáky a odkládací police.

Děkujeme za spolupráci.