test

Rok 2018, co nás čeká?

Jedny z posledních větších viditelných úprav v rámci revitalizace v roce 2018 "Zateplení domu" je sice již hotovo, ale administrativní práce kolem žádosti o dotaci z programu IROP stále pokračují. Předpokládané ukončení a konečné odevzdání dokumentace IROPu je plánováno na druhou půlku měsíce ledna.

Dlažba před výtahem … Současně probíhají přípravy na pokládku dlažby v prostorách před výtahem v 0. podlaží. Do výběrového řízení na zhotovitele byli zařazeni tři uchazeči. S vybraným (vítězným) dodavatelem máme již dobrou předchozí zkušenost – jedná se o slovenskou partu, která prováděla zateplení v přední části objektu, a také byla předložena výhodná cenová nabídka prací.

Práce budou zahájeny dne 23.1.2018. Pořadí vchodů si určí sám zhotovitel. Z tohoto důvodu je během stavebních prací odstavena stanice výtahu v 0. podlaží (u schránek) ve všech vchodech. Po ukončení budou opět výtahy nastaveny do původního stavu, tj. 1. patro odstaveno, 0. patro zprovozněno.

Přesně pět dní od započetí prací a je hotovo ! Opět se ukazala parta slovaků od p. Boháče a práce za nimi je videt... V pondělí s pracemi začali ve vchodech 8 a 6 a dnes (v pátek) jsou hotovy všechny 4 vchody. Navíc byla také provedena výměna prahů u vstupů do sklepů a koláren. Tato část prací je tedy již ukončena

Nová izolace na potrubí TV v suterénu … Během pokládky dlažby dojde také k výměně izolantu na potrubí topné vody, které prochází prostory vestibulu (u schránek). Tato původní izolace je stará, poškozená a v některých místech neplní správně své vlastnosti. Výměnu izolace potrubí provedl p. Timofij (Weberova 4), kterému za bleskovou akci moc děkujeme. Vše vypadá moc pěkně!

Nové schránky … Před započetím zateplovacích prací byla řešena také výměna poštovních schránek za nové. Původní staré schránky byly již několikrát natírány, ale objevují se také některé více poškozené, kterým ani nátěr nepomůže. Poslední takovou tečkou za viditelnými částmi revitalizace bude tedy jejich výměna. Nové schránky byly již objednány a čekáme pouze na jejich dodávku. Schránky budou také nově umístěny na stěně vedle zadních vchodových dveří. Dle posledních informací dorazí nové schránky během první poloviny měsíce února.