test

Vlastní zdroj tepla

Na členské schůzi konané dne 21. 6. 2016 byla členskou základnou odsouhlasena výstavba vlastního zdroje tepla a přípravy teplé vody (vlastní kotelny) a proto se představenstvo začalo zabývat přípravami realizace vlastní kotelny na principu Tepelného Čerpadla (TČ). Z výběrového řízení dle námi požadovaných parametrů vyšla nejlépe nabídka firmy ACOND a.s.

BDW si ale nechalo pro jistotu na všechny obdržené nabídky TČ udělat znalecký posudek, který naší volbu potvrdil.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Nyní se zabýváme přípravou prostor pro umístění tepelných čerpadel, tj. v potřebných prostorách, které byly pronajaty některým členům byla ukončena nájemní smlouva těchto prostor. V určitých případech bylo možno nabídnout jiné místo k pronájmu. Dalším krokem bude přesun sklepních kójí ze společného prostoru W6/W8 a to konkrétně sklepy č.:806,807,809,815 do místnosti bývalé mandlovny (č. 009) dále sklepy č.:801,802,803,618 do místnosti 012 (bývalá prádelna - nyní zde probíhá výpověď nájmu). Během přesunů dojde také k přípravě prostoru pro tepelné čerpadlo také v místnosti 006 (nyní kočárkárna ve vchodě W8), která bude vystěhována a místnosti 014 (vchod W6 - kolárna), která bude přesunuta naproti do místnosti 015 (vchod W6 - místnost v pronájmu p. Petra Slavíka a pí. Romany Slavíkové). Pro možnost umístění více jízdních kol budou instalovány v kolárnách 005 a 015 také držáky na zavěšení kol. Těmito přesuny získáme prostor pro umístění 4 ks tepelných čerpadel jejíž instalace by měla proběhnout na jaře roku 2017.


ČASOVÝ HARMONGRAM

6.1. 2017 - Zahájena příprava místností pro nové sklepní kóje je v plném proudu. V bývalé prádelně došlo k demolici betonových podkladů praček

7.1. - 15.1. 2017 - Zahájení přesunů obsahu sklepů, které se budou přesouvat + přesuny kočárkáren 16.1. - 19.1. 2017 - Nástup zámečnické firmy (Zámečnictví Martin Kořínek) a realizace přesunu sklepních kójí do prostor bývalé prádelny a mandlovny.

15.2. - 22.2. 2017 - Proběhne výstavba oddělujících příček. Tyto příčky zajistí vznik nových prostor pro TČ.

19.4. 2017 - Nástup firmy Elektro 3B pro zřízení přípojných míst TČ. Všechny tyto práce se odehrávají mezi vchody W6 a W8 (primárně však W8).

Se společností ČEZ Distribuce byla podepsána smlouva o rezervaci příkonu pro tepelná čerpadla. Po uhrazení požadované částky ČEZu bude vyměněna HDS (Hlavní Domovní Skříň) u vchodu W8 za novou.

NÁSTUP PRACOVNÍKŮ ACOND a.s.

 Právě probíhají přípravné práce pro umístění tepelných čerpadel. Nejprve se vybourají otvory pro cirkulaci vzduchu čerpadel. Tyto práce jsou velice náročné na hluk a prach. Předpoklad těchto bouracích prací techniků ACOND a.s. je odhadován do max. 16.5. Další práce již nebudou takto hlučné. (fotky naleznete po přihlášení ve fotogalerii)

Před vlastní instalací zařízení nejprve proběhla příprava místností. Stěny včetně podlah byly omyty a nakonec ošetřeny nátěrem, aby se tyto původně špinavé místnosti očistily. Velké poděkování patří panu Loubkovi, který tuto akci celou vedl.

Práce kolem tepelných čerpadel v plném proudu. Firma Acond provedla umístění čerpadel a nyní probíhají další instalační práce.

Probíhají také přípravy na el. přípojce pro tepelná čerpadla, která vyžadují výměnu hlavní domovní skříně (HDS) pod zvonkama u vchodu č. 8. Z tohoto důvodu dojde dne 20. 5. k výpadku el. energie v čase od 7:30 do cca 16:00.

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

V týdnu od 11.9. - 15. 9. dojde ke zkušebnímu zprovoznění teplých čerpadel. Bohužel jejich spuštění muselo být odloženo z důvodu stojícího lešení v místech cirkulace vzduchu.