Nabídka bytů

Nabízíme byty o velikosti 1+1, 2+1, 3+1 k pronájmu nebo formou vstupu do členství v našem panelovém domě.

Více informací naleznete v sekci "Volné byty" nebo na tel. čísle 606 771 862 - dr. Švec René (svec@bdweberova.cz)

Připravuje se

Připravuje se


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Bytové družstvo Weberova, IČ: 25446932 Sídlem: Weberova 1530/6, 405 02, Děčín

čerpá finanční podporu EU z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program, SPECIFICKÝ CÍL 2.5

Název projektu: Oprava a modernizace panelového bytového domu Weberova 1528/2 - 1531/8, Děčín

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001658

termín ukončení projektu: 31.8. 2017

Popis projektu:
Komplexní oprava objektu, zateplení obvodového pláště a dále statické zajištění obvodového pláště vč. demontáže stávajících obkladů štítů, oprava lodžií, oprava navazujících konstrukcí, oprava vnitřních konstrukcí s cílem dosažení energetických úspor, zlepšení kvality bydlení a prodloužení životnosti bytového domu.

Cíle projektu:
Kromě vlastního zateplení objektu, které zajistí významné energetické úspory a změnu klasifikace třídy energetické náročnosti z třídy D na C u 72 bytových jednotek, bude provedeno statické zajištění obvodových průčelních panelů a odstranění nejzávažnějších vad obvodového pláště. Odstranění vad a poruch povede ke zvýšení bezpečnosti obyvatel objektu.

-Úprava vnitřních konstrukcí
-Oprava a zateplení obvodových stěn s povrchovou úpravou.
-Oprava lodžií.

Tato sekce se připravuje ...

Vaše dokumenty nejsou nyní dostupné ...

Content

...