Nabídka bytů

Nabízíme byty o velikosti 1+1, 2+1, 3+1 k pronájmu nebo formou vstupu do členství v našem panelovém domě.

Více informací naleznete v sekci "Volné byty" nebo na tel. čísle 606 771 862 - dr. Švec René (svec@bdweberova.cz)

Připravuje se

Připravuje se

INFORMACE A DOPORUČENÍ JAK POSTUPOVAT KDYŽ ...

Chci provést rekonstrukci koupelny, jak mám postupovat?

Nejprve je zapotřebí sepsat žádost ve které uveďte rozsah prováděných prací a přibližný termín požadovaného započetí rekonstrukce. Tuto žádost opatřenou Vaším jménem, číslem bytu a podpisem doručte zástupci družstva (p. Světelský - Weberova 8), který Vás bude informovat o dalším postupu.

Chci vyměnit vchodové dveře do bytu včetně futer, jak mám postupovat ?

Je třeba podat písemnou žádost s přílohou fotodokumentace vstupních bytových dveří a jejich technických parametrech s přibližným termínem požadovaného započetí výměny. Tuto žádost opatřenou Vaším jménem, číslem bytu a podpisem doručte zástupci družstva (p. Světelský - Weberova 8), který Vás bude písemně informovat o dalším postupu.

Chci si do bytu instalovat nové radiátory, jak mam postupovat ?

V tomto případě je opět zapotřebí sepsat písemnou žádost s uvedením jakých radiátorů se výměna týka a předat ji komptentní osobě k vyjádření (p. Světelský - Weberova 8). Dále je nutné oslovit firmu spravující měřidla tepla v našem panelovém domě (Termi s.r.o. Varnsdorf), která Vám poskytne instrukce, jak postupovat při jejich demontáži. Výměnu radiátorů musí provádět pouze firma nebo osoba tomu způsobilá! Po výměně radiátorů je opět potřeba zajistit s Termi s.r.o. Varnsdorf opětovnou instalaci včetně zaplombování měřidel na topení a hlavně zajistit vyvážení otopné soustavy ! Všechny tyto úkony jsou zpoplatněny a hradíte je Vy.

Kape nebo teče mi radiátor, co mám dělat ?

V případě kapajícího nebo tekoucího radiátoru kontaktujte domovníka ve vašem vchodě, který zajistí vše potřebné pro to, aby dále nedocházelo k poškození Vašeho majetku, majetku ostatních osob a majetku BDW. Případně zajistí pohotovostní servis.
Dle ustanovení § 4, písm. h) vyhl.č. 308/2015 Sb. Hradí opravu BDW, pokud v NS není uvedeno následující: „ Nájemce hradí náklady spojené s drobnými opravami v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou do výše 1.000,--Kč, nebo 5.000,--Kč.“ V takovém případě pak hradí nájemce pouze ze svého a nikoliv BDW, neboť je možno se smluvně od vyhlášky odchýlit.

V prostorách stoupaček kape nebo teče voda, na koho se obrátit ?

V případě, že zjistíte kapající nebo tekoucí vodu v šachtě svislého vedení SUV a TUV kontaktujte domovníka ve vašem vchodě případně jinou kompetentní osobu, která zajistí vše potřebné pro to, aby dále nedocházelo k poškození Vašeho majetku, majetku ostatních osob a majetku BDW.

Rád bych využil/la společných prostor (kolárna,kočárkárna,sušárna), co mám dělat ?

Pro členy BDW jsou samozřejmě k dispozici tyto společné prostory. Pokud máte zájem o jejich využití, požádejte domovníka z Vašeho vchodu o zapůjčení klíče od požadovaných prostor. Nechte si udělat kopii klíče a originál mu vraťte zpět.

Mohu si uložit nějaké movité věcí ve společných sklepních prostorách ?

V případě, že si potřebujete ve sklepních prstorách dočastně uložit nějaké movité věci (nábytek, spotřebiče apod.), je Vaší povinností o této skutecnosti informovat člena představenstva odpovědného za věci technické. Domluvit s ním, jak dlouho zde věci budou přibližně uloženy a tyto věci také označit, aby ostatní obyvatelé věděli, že se nejedná o věci odložené.

Tato sekce se připravuje ...

Vaše dokumenty nejsou nyní dostupné ...

Content

...